«موسی احمدی» نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس دوازدهم شد

فرماندار کنگان گفت: با اعلام نتیجه نهایی انتخابات جنوب استان بوشهر «موسی احمدی» نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس دوازدهم شد.

احمد غریبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون انتخابات یکی از شرایط ورود به مجلس کسب ۲۰ درصد آرای مأخوذه صحیح است که «موسی احمدی» با کسب ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی از مجموع ۸۳ هزار و ۳۴۲ رأی توانست بیش از ۲۰ درصد کل آرای صحیح را به دست بیاورد.

فرماندار شهرستان کنگان افزود: بنابراین انتخابات در این حوزه به دور دوم نکشید و «موسی احمدی» نماینده مردم در مجلس دوازدهم است.وی گفت: کل آرای مأخوذه در این حوزه ۹۶ هزار و ۵۶۶ رأی و تعداد آرای صحیح مأخوذه ۸۳ هزار و ۳۴۲ رأی است.

وی ادامه داد: در آگهی اول که اطلاع رسانی شد که بع صورت سیستمی بوده و کل آرای مأخوذه فقط ذکر شده بود که هیچ عمدی در کار نبوده و در آگهی دوم به صورت دستی با حضور شورای نگهبان اصلاح شد و مجدد جهت شفاف سازی اطلاع رسانی شد.

وی در پایان از کاندیداها و شور انتخاباتی در یک فضای سالم و در کنار یکدیگر برای کمک به حوزه جنوب استان تقدیر کرد./ مهر