خسارت ۷۵۰ هکتاری تگرگ به مزارع گوجه فرنگی دیّر

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیّر از خسارت تگرگ به ۷۵۰هکتار از مزارع گوجه فرنگی این شهرستان خبر داد.

مهدی امینی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیّر با اشاره به بارندگی های روز گذشته، اظهار داشت: بر اثر بارش تگرگ در شهرستان دیّر به بیش از ۷۵۰هکتار از مزارعه گوجه فرنگی خسارت وارد شد.

وی افزود: این خسارت ها در دوراهک، روستاهای تنگ خوش، مل خرگ، بنای راشد و لمبدان بوده است.

امینی یادآور شد: میزان خسارت های وارد به این مزراع بین ۴۰ تا ۸۰ درصد بوده که مدیریت و کارشناس جهاد کشاورزی در حال برآورد خسارت نهایی هستند.

وی یادآور شد: شهرستان دیّر با پنج هزار هکتار گوجه فرنگی زیر کشت دارای رتبه نخست تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است./ فارس