درمانگاه تأمین‌اجتماعی دیّر شبانه‌روزی شود

یونس باربرز فرماندار شهرستان دیّر گفت: باتوجه به افزایش شرکت ها در منطقه شاهد افزایش بیمه‌شدگان خواهیم بود و به تبعه آن باید درمانگاه‌تأمین‌اجتماعی شهرستان دیّر به شبانه روزی ارتقا یابد.

یونس باربرز صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، اظهار داشت: خدمات در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان دیر با توجه به گستردگی آن به نحو مطلوب ارائه می‌شود.

فرماندار شهرستان دیر افزود: ارائه خدمات به جامعه ۲۹ هزار نفری تحت پوشش (بازنشستگان، مستمری بگیران، مقرری بگیران بیمه بیکاری و بیمه شدگان) نشان از پویایی این مجموعه و مدیریت قابل تحسین در تأمین اجتماعی شهرستان دیر است.

وی ادامه داد: با زیاد شدن شرکت‌ها در منطقه قطعاً ما در شهرستان شاهد افزایش بیمه شده و به تبع آن ارتقای سطح درمانگاه و شبانه روزی کردن آن خواهیم بود، چون یکی از شاخصه‌های ارتقای درمانگاه افزایش تعداد بیمه شده است.

انتهای خبر/