راهپیمایی مردم بندر دیّر در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

راهپیمایی مردم بندر دیّر در حمایت از حماسه طوفان الاقصی و مردم مظلوم فلسطین و همچنین محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونستی برگزار شد.