برگزاری رژه موتوری و خودرویی در حمایت از عملیات طوفان الاقصی در بندر دیّر

رژه خودرویی و موتوری در حمایت از عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی»، مقاومت فلسطین علیه رژیم غاصب صهیونیستی، در بندر دیّر برگزار شد.