سرپرست معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دیر معرفی شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر طی حکمی حمزه خواجه معاون آموزشی و نوآوری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش این شهرستان معرفی کرد.

به گزارش موج دیر، عبدالحسین جهانگیری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر ضمن قدردانی و تشکر از زحمات مهدی دریاسفر، حمزه خواجه معاون آموزش و نوآوری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دیر معرفی کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر در بخشی از این حکم اینچنین بیان کرد: با حسن و درایتی که از شما سراغ می رود با استفاده از همفکری و مشارکت سایر همکاران در انجام وظایف محوله موفق باشید.

انتهای خبر/