مدیر کل جدید اموال تملیکی استان بوشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «سید علی عسکری» به عنوان مدیرکل جدید جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش موج دیر، طی حکمی از سوی سید عبدالمجید اجتهادی مدیر عامل سازمان، مدیرکل جدید جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر تعیین شد.

بر اساس حکم مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی «سید علی عسکری» مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوشهر شد.

عسکری از جانبازان جنگ تحمیلی است و در کارنامه کاری وی، معاونت حقوقی و قضائی گمرک استان تهران، کارشناس امور اقتصادی استانداری بوشهر، مسئول حقوقی و قضائی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، مسئول حقوقی و قضائی گمرک استان البرز دیده می‌شود.

پیش از این بهادری سمت مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر را در اختیار داشته است./ مهر