مدیرکل بهزیستی استان بوشهر برکنار شد

رئیس سازمان بهزیستی کشور با توجه به اتفاقات اخیر در مرکز نگهداری معلولان، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر را برکنار کرد.

به گزارش موج دیر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل، نظر به گزارشات واصله و بررسی  های صورت گرفته و با توجه به اینکه سازمان بهزیستی در جهت صیانت از جامعه هدف معزز با هیچ فردی در هر سمت و جایگاهی مماشات ندارد با تکمیل گزارشات واصل شده و احراز ضعف در نظارت بر مراکز و قصور مدیریت بهزیستی استان، رئیس سازمان بهزیستی کشور در حکمی حسین اسدی راد مدیرکل بهزیستی بوشهر را برکنار کرد.

انتهای خبر/