مدیرعامل و چند نفر از مدیران پتروشیمی بوشهر بازداشت شدند

‏سید ‎پیروز موسوی از مدیران دولت حسن روحانی به همراه برخی معاونین خود بازداشت شدند.

‏به گزارش موج دیر، سید ‎پیروز موسوی، مدیرعامل پتروشیمی بوشهر به همراه چندین نفر از معاونین وی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند.

حکم برکناری وی چند روز پیش صادر شده بود و دفتر مدیرعامل و معاونین بازداشت شده نیز توسط مراجع قضایی پلمب شده است. بر اساس اطلاعات رسیده گفته می شود از ۲۰ خرداد سکان هدایت پتروشیمی بوشهر به حسین عباسزاده سپرده شده است.‏

سید ‎پیروز موسوی مدیرعاملی شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیرعاملی سازمان منطقه ویژه پارس عسلویه در دولت حسن روحانی را در کارنامه دارد./ سوک