فروش گندم استان بوشهر از مرز ۱۳۵ هزار تن عبور کرد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: خرید گندم از کشاورزان استان بوشهر از مرز ۱۳۵ هزار تن فراتر رفت.

کبری توکلی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری کشت گندم در ۱۵ هزار هکتار به صورت آبی و ۸۵ هزار هکتار به صورت دیم در سطح استان قرار گرفت.

وی افزود: برداشت گندم از اراضی کشاورزی استان بوشهر رو به پایان است و تاکنون افزایش بیش از ۳٫۵ برابری نسبت به میزان برداشت گندم در سال قبل داشته است.

این مقام مسؤول برداشت گندم در اراضی استان بوشهر در سال قبل را ۴۰ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۳۵ هزار و ۶۶۰ تن گندم از اراضی ۱۰۰ هزار هکتاری استان برداشت شده است.

توکلی میزان خرید گندم معمولی از کشاورزان استان بوشهر را ۱۱۹ هزار و ۳۶۰ تن دانست و اضافه داشت: میزان خرید گندم قراردادی از کشاورزان استان یک هزار و ۳۰۰ تن و میزان خرید گندم دوروم یک هزار ۲۰۰ ثبت شده است.

این مقام مذکور از خرید ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن بذر گندم از کشاورزان استان بوشهر خبر داد و اعلام کرد: در مجموع تاکنون ۱۳۵ هزار و ۶۶۰ تن محصول گندم برداشت شده از کشاورزان استان بوشهر خریداری و تحویل انبارهای ذخیره در استان شده است.

انتهای خبر/