معلمان نمونه شهرستان دیّر تجلیل شدند

آیین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان دیّر بعد از ظهر دوشنبه در سالن شهید حکیمی برگزار شد.