حضور پرشور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در دیّر برگزار شد.