جلوی شخم زدن خلیج فارس را بگیرید

فعال محیط زیست استان بوشهر گفت: در نبود نظارت ها، امنیت شغلی صیادان بومی در معرض نابودی است؛ صید «ترال» بلای جان صیادان است و باید این نوع صید به صورت کامل ممنوع شود.

به گزارش موج دیر، مریم بهمنی فعال محیط زیست استان بوشهر در گفتگو با موج دیر گفت: در سایه بی توجهی مسئولین استان بوشهر و شهرستان های جنوبی استان بوشهر ، لنج ها با صید ترال نابودگر بستر دریاها و منابع استفاده کننده از آن در حال فعالیت هستند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: در نبود نظارت ها، امنیت شغلی صیادان بومی در معرض نابودی است؛ صید «ترال» بلای جان صیادان است و باید این نوع صید به صورت کامل ممنوع شود.

بهمنی ادامه داد: «لنج های ترال آزادانه و حتی در مکان هایی کمتر از ۸ مایل در دریا حاضر می شوند و با خاموش کردن ردیاب خود و چراغ های لنج خود، شباهنگام دست به غارت می زدند که هم اکنون با شجاعت در روز هم فعالیت می کنند.»

بهمنی بیان داشت: ترال نابودگر یعنی هم آبزیان کوچک و بزرگ را صید می‌کند و هم زیستگاه زندهء باقیماندهء آبزیان را نابود می‌نماید.

ممنوعیت قانونی صید ترال هم نتوانست جلوی تخریب بستر زنده خلیج فارس را بگیرد

دو سال پیش بود که نمایندگان در بهارستان صید ترال در خلیج فارس را به‌مدت دو سال ممنوع کردند. اما شواهد نشان می‌دهد که همچنان شناورهای متخلف در حال جارو کردن بستر زنده خلیج فارس هستند.

صید ترال شیوه مخربی است که مثل جارو برقی به جان هر جنبده و آبزی که در بستر دریاست، می‌افتد و موج‌های آبی خلیج همیشه فارس را از آبزیان خالی می‌کند.

انتهای خبر/