آیین نواختن زنگ انقلاب در دیّر برگزار شد

همزمان با ورود تاریخی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به کشور زنگ انقلاب در مدرسه سپیده کاشانی لمبدان بالایی با حضور مسئولین به صدا در آمد.